Tavlingsdiciplinen Distansritt

Distansritt, denna fantastiska sport kommer snart att beskrivas på denna sidan....